SIMMA SOMMARFORM kampanjen börjar snart! Vaasan uimaseura
21.02.2018

SIMMA SOMMARFORM kampanjen börjar snart!

uiVad är Simma dig i sommarform?
I Simma dig i sommarform – kampanjen samlar man meter man har simmat och minuter av vattengymnastik eller vattenjoggning under en månads tid. Simsällskapen tävlar sinsemellan på ett lekfullt sätt. De tre aktivaste simsällskapen belönas i varje serie.

Regler
Kampanjens simsällskapsserie är riktad till simsällskapens vuxna motionerare och masters-simmare. I prestationerna måste man följa simhallens besöksbegräsningar. De tre aktivaste simsällskapen belönas. Man räknar simsällskapets aktivitet genom kilometrarna och minuterna i förhållande till deltagarantalet. Dessutom belönas även tre simsällskap utifrån deltagarantalet.
Det är tillåtet att delta i både simsällskapsserien och i den nationella kampanjen simsällskap emellan, med samma resultat.

Kampanjen pågår 1.-31.3.2018.

Deltagande och bokföring av prestation
I simsällskapets kontor finns det Simma sig i sommarform – prestationskort fr.o.m. vecka 7.

Kortet är personligt, och dit dokumenterar deltagaren sina simmade metrar eller minuter av vattenmotion.
När kampanjen är slut meddelar deltagaren sitt eget resultat till verksamhetsledaren Taina, som sitter i kontoret.

Man kan delta i två serier:

1) Simning: skriv ner avstånd i meter (t.ex. 1800 m)

2) Vattengymnastik och vattenjoggning: skriv ner tiden i halvtimmar (t.ex. 30 min, 60 min, 90 min)

FÖRRA ÅRET VAR VI DET AKTIVASTE SIMSÄLLSKAPET, VI HÅLLER VÄL SAMMA RESULTAT ÄVEN DETTA ÅR?

Resultat 2014 – 2017 https://www.uikesaksikuntoon.fi/seuroille/tulokset-2014-2017/

Vasa Simsällskap är också med i vattenmotions-dagen som Vasa Simhall ordnar 18.3 kl. 15-16.
Vattenmotions-dagen är en del av Simma dig i sommarform – kampanjen.