< Takaisin: SIMSKOLA

Till simskolan

Vasa Simsällskaps simskolor är en hobby för 4-12 åriga barn en gång i veckan. Simskolegrupperna samlas på lördag morgnar och söndag kvällar enligt en lite varierande säsongsplanering. Anmälning till simskolan sker elektroniskt i augusti och då öppnas en ny möjlighet att söka. En noggrannare tidtabell publiceras på simskolor sidan i augusti. De som kommit med i en grupp meddelas senast i slutet av augusti. Simskoleverksamheten startar i september. Om det finns lediga platser i grupperna i december, ordnas ny intagning även i januari. De som blev utan en plats i augusti står i så fall i förtur. Se gruppinformation och prislista.

Tidigare föreningsmedlemmar behöver inte söka på nytt, om inte hobbyn avslutats. Man betalar deltagaravgiften via Simsällskapets webbutik. Genom att betala bekräftar man platsen i gruppen.

Uimakoulu 11_leveä