< Takaisin: SIMSKOLA

Till simkolan

Vasa Simsällskaps simskolor är en hobby för 4-12 åriga barn en gång i veckan. Simskolegrupperna samlas på lördag morgnar och söndag kvällar årligen enligt en lite varierande säsongsplanering. Anmälning till simskolan sker elektroniskt fr.o.m augusti 2017 och då öppnas en ny möjlighet att söka. En noggrannare tidtabell publiceras på simskolor sidan i augusti. Om man sluppit med i gruppen meddelas senast i slutet på augusti. Simskoleverksamheten börjar 2.9.2017. I framtiden kan man söka till simskola två gånger om året (i augusti och i december). Se gruppinformation och prislista.

Tidigare föreningsmedlemmar behöver inte söka på nytt, om inte hobbyn avslutats. Till de medlemmar i simskolan som redan är med i verksamheten skickas en räkning per e-post under augusti. Genom att betala räkningen innan förfallodatumet bekräftar ni platsen i gruppen.

Uimakoulu 11_leveä