< Takaisin: SIMSKOLA

Gruppinformation för simskolor

När ni anmäler ert barn till simskolan, kom vänligen ihåg att det är viktigare att välja en grupp med passlig nivå än att välja en grupp på grund av åldersrekommendation.

VATTENLOPPA

Vattenloppa -gruppen är menad för 4-åringar som inte är vana vid vatten. I gruppen vänjer man sig vid att röra sig i vattnet genom att leka. Målet är att barnen efter simskolan inte rädda för vattnet och även kan doppa ansiktet och flyta med hjälp. I Vattenloppa-gruppen övar man på att blåsa bubblor i vattnet, att doppa munnen, att föra föremål och sparka i vattnet. Vattenloppa-medlemmar övar i barnbassängen (c. 60cm djup).

VATTENSKÖLDPADDA

Vattensköldpadda-gruppen är menad för 5-6 -åringar som inte är simkunniga. I gruppen övar man på olika sätt att röra sig i vattnet; glida, flyta, dyka, föra fram en boll, sparka och även simma mullvad -och nybörjarryggsim. Målet är att barnen efter simskolan kan simma 10m. Vattenloppa -medlemmar övar i barnbassängen (c. 60cm djup).

VATTENMULLVAD

NYBÖRJARE: Nybörjarvattenmullvad-gruppen är menad för barn som inte är simkunniga men är för stora för barnbassängen, och för barn som är äldre än 6 år som kan simma cirka 10 m med hjälpmedel. I gruppen jobbar vi på att barnet vågar simma själv. Barnen vänjer sig vid dykning och övar på att simma med rätt teknik. Och förstås leker vi också! Målet är att barnen efter simskolan kan simma 10-25m mullvad -eller nybörjarryggsim helt själv. Bassängen är cirka 100cm djup.

Vattenmullvad-gruppen är menad för 6-7 -åringar som redan kan simma minst 5-10m själv och vågar dyka. I gruppen förbättrar man kunskaper man redan har och övar på till exempel olika flytningar och att dyka efter föremål från bottnen. Och förstås leker vi också! Målet är att barnen efter simskolan kan simma 25m mullvad -eller nybörjarryggsim. I vattenmullvad-gruppen simmar man i 25m bassängens grunda ända som är cirka 100cm djup.

VATTENRALLI

GRODA  -grupp

Kravet för gruppen är att barnet kan simma cirka 25m själv. I gruppen avlägger man det första ”vattenralli” -märket, grodmärket. Målet är att barnet efter simskolan har lärt sig grunderna för frisim och ryggcrawl och kan simma minst 50m utan uppehåll. Dessutom övar vi på bland annat glidning, kullerbyttor och dykning. I grodagruppen simmar man i 50m bassängens grunda ända som är cirka 130cm djup.

FISK -grupp

Kravet för gruppen är att barnet kan simma cirka 50m själv. I gruppen avlägger man det andra ”vattenralli” -märket, fiskmärket. Målet är att barnet efter simskolan har lärt sig frisim och ryggcrawl som helheter och kan simma minst 100m utan uppehåll. Dessutom övar vi på bland annat delfinsparkar, sculling alltså grepp i vattnet och hopp från kanten. I fiskgruppen simmar man i 25m bassängens djupa ända.

SÄL -grupp

Kravet för gruppen är att barnet kan simma cirka 100m själv. I gruppen avlägger man det tredje ”vattenralli”-märket, sälmärket. Målet är att barnet efter simskolan har lärt sig grunderna för bröst -och fjärilsim och kan simma 150-200m utan uppehåll. Dessutom övar vi på voltsvängningar, starthopp och andra simfärdigheter.I sälgruppen simmar man i 50m bassängens grunda ända längs en 25m bana.

DELFIN -grupp

Kravet för gruppen är att barnet kan simma cirka 150m själv. I gruppen avlägger man det
sista ”vattenralli”-märket, delfinmärket. Målet är att barnet efter simskolan kan alla fyra
simsätt (fri-, rygg-, bröst -och fjärilsim) som helheter och kan simma minst
200m utan uppehåll. Vi avlägger också det nordiska simkunnighetstestet och efter det är hela simskolan avlagd. Dessutom övar vi på kunskaper som behövs i tävlingssimning.
I delfingruppen simmar man i 50m bassängen.