< Takaisin: SIMSKOLA

Gruppinformation för simskolor

När ni anmäler ert barn till simskolan, kom vänligen ihåg att det är viktigare att välja en grupp med lämplig nivå än att välja en grupp på basen av åldersrekommendation.

VATTENLOPPA

Vattenloppa-gruppen är menad för 4-åringar som inte är vana vid vatten. I gruppen vänjer man sig vid att röra sig i vattnet genom att leka. Målet är att barnen efter simskolan inte är rädda för vattnet samt även kan doppa ansiktet och flyta med hjälp. I Vattenloppa-gruppen övar man på att blåsa bubblor i vattnet, att doppa munnen, att föra föremål och sparka i vattnet. Gruppen övar i barnbassängen (ca 60 cm djup).

VATTENSKÖLDPADDA

Vattensköldpadda-gruppen är menad för 5-6 -åringar som inte är simkunniga. I gruppen övar man på olika sätt att röra sig i vattnet; glida, flyta, dyka, föra fram en boll, sparka och även simma mullvads- och nybörjarryggsim. Målet är att barnen efter simskolan kan simma 10 meter. Gruppen övar i barnbassängen (ca 60 cm djup).

VATTENMULLVAD

NYBÖRJARE: Nybörjarvattenmullvad-gruppen är menad för barn som inte är simkunniga men är för stora för barnbassängen, och för barn som är äldre än 6 år och kan simma cirka 10 m med hjälpmedel. I gruppen jobbar vi på att barnet vågar simma själv. Barnen vänjer sig vid dykning och övar på att simma med rätt teknik. Och förstås leker vi också! Målet är att barnen efter simskolan kan simma 10-25 m mullvads- eller nybörjarryggsim helt själva. Bassängen är cirka 100 cm djup.

Vattenmullvad-gruppen är menad för 6-7 -åringar som redan kan simma minst 5-10 m själva och vågar dyka. I gruppen förbättrar man kunskaper man redan har och övar på t.ex. olika sätt att flyta och att dyka efter föremål från bottnen. Och förstås leker vi också! Målet är att barnen efter simskolan kan simma 25 m mullvads- eller nybörjarryggsim. I vattenmullvad-gruppen simmar man i 25-meters bassängens grunda ända som är cirka 100 cm djup.

VATTENRALLY

GRODA -gruppen

Kravet för gruppen är att barnet kan simma cirka 25 m själv. I gruppen avlägger man det första ”vattenrally” -märket, grodmärket. Målet är att barnet efter simskolan har lärt sig grunderna för frisim och ryggsim och kan simma minst 50 m utan uppehåll. Dessutom övar vi på bland annat glidning, kullerbyttor och dykning. Gruppen simmar i 50 m bassängens grunda ända som är cirka 130 cm djup.

FISK -gruppen

Kravet för gruppen är att barnet kan simma cirka 50 m själv. I gruppen avlägger man det andra ”vattenrally” -märket, fiskmärket. Målet är att barnet efter simskolan har lärt sig frisim och ryggsim som helheter och kan simma minst 100 m utan uppehåll. Dessutom övar vi på bland annat delfinsparkar, sculling (grepp i vattnet) och hopp från kanten. Gruppen simmar i 25 m bassängens djupa ända.

SÄL -gruppen

Kravet för gruppen är att barnet kan simma cirka 100 m själv. I gruppen avlägger man det tredje ”vattenrally”-märket, sälmärket. Målet är att barnet efter simskolan har lärt sig grunderna för bröst -och fjärilsim och kan simma 150-200 m utan uppehåll. Dessutom övar vi på voltsvängningar, starthopp och andra simfärdigheter. Gruppen simmar i 50 m bassängens grunda ända längs en 25-meters bana.

DELFIN -gruppen

Kravet för gruppen är att barnet kan simma cirka 150 m själv. I gruppen avlägger man det sista ”vattenrally”-märket, delfinmärket. Målet är att barnet efter simskolan kan alla fyra simsätt (fri-, rygg-, bröst -och fjärilsim) som helheter och kan simma minsty200m utan uppehåll. Vi avlägger också det nordiska simkunnighetstestet och efter det är hela simskolan avlagd. Dessutom övar vi på kunskaper som behövs i tävlingssimning. Gruppen simmar i 50 m bassängen.