< Takaisin: SIMSKOLA

Nätbutiken

OBS!

Kom ihåg att det inte är tillåtet för föräldrar med barn i simskolan att följa med till omklädningsrummet eller in i duschutrymmet på grund av Corona-läget. Det finns i stället en assistant på plats som hjälper simskolegruppen.

Föräldrar är välkomna att vänta i café Uimala på våning 2 lördag- och söndagmorgnar.

 

Simskolegrupper

I VSS siminlärning  har vi tagit i  beaktande barnets utvecklingsstadier enligt ålder när vi bildat de olika grupperna, Finlands simförbunds rekommendation enligt ålder och skicklighetsnivå. Barn utvecklas i olika takt och att sätts barnet i rätt grupp förmyndaren, och i senare skeden simläraren, påverkar märkbart barnets kunnande och motivation. Ledarna tillsammans ser att barnet kommer i sin nivås grupp.

När ni anmäler ert barn till simskolan, kom vänligen ihåg att det är viktigare att välja en grupp med lämplig nivå än att välja en grupp på basen av åldersrekommendation.

Nybörjarnivåer

De olika grupperna:

LOPPAN

Gruppen Loppan är menad för 4-åringar som inte är vana vid vatten. I gruppen vänjer man sig vid att vara i vattnet och röra sig genom att leka. Målet är att barnen efter simskolan inte är rädda för vattnet samt även kan doppa ansiktet och flyta med hjälp. I Loppan övar man på att blåsa bubblor i vattnet, att doppa munnen i vattnet, att föra föremål i vattnet och att sparka med hjälpmedel. Gruppen övar i barnbassängen (ca 60 cm djup).

PADDAN

Gruppen Paddan är menad för 5-6 -åringar som inte är simkunniga. I gruppen övar man på olika sätt att röra sig i vattnet; glida, flyta, dyka, föra fram en boll, sparka och även simma mullvads- och nybörjarryggsim. Vi leker ännu mycket mellan övningarna, och vi simmar hur det känns bra för simmaren antingen med hjälpmedel eller utan.  Målet är att barnen efter simskolan kan simma 10 meter (som krävs för att kunna flytta upp till nästa grupp). Gruppen övar i barnbassängen (ca 60 cm djup).

MULLVARDEN

Gruppen Mullvard är menad för barn som inte är simkunniga men är för stora för barnbassängen, och för barn som är äldre än 6 år och kan simma cirka 10 m med hjälpmedel. I gruppen jobbar vi på att barnet vågar simma själv. Barnen vänjer sig vid dykning och vi övar på olika glidtekniker, flyter,olika simspark, samt mullvards- och nybörjarryggsim, utan att glömma bort att leka. Målet är att barnen efter simskolan kan simma 10-25 m mullvads- eller nybörjarryggsim självständigt utan hjälpmedel. Bassängen är cirka 100 cm djup.

Mullvad-gruppen är menad för 6-7 -åringar som redan kan simma minst 5-10 m själva och vågar dyka. I gruppen förbättrar man på kunskaper som man redan har och övar på t.ex. olika sätt att flyta och att dyka efter föremål från bottnen. Och förstås leker vi också! Målet är att barnen efter simskolan kan simma 25 m mullvads- eller nybörjarryggsim. I vattenmullvad-gruppen simmar man i 25-meters bassängens grunda ända som är cirka 100 cm djup.

Vattenrallynivåer

Grupperna:

GRODAN

Kravet för gruppen är att barnet kan simma cirka 25 m själv. I gruppen avlägger man det första ”vattenrally” -märket, grodmärket. Målet är att barnet efter simskolan har lärt sig grunderna för frisim och ryggsim och kan simma minst 50 m utan uppehåll. Dessutom övar vi på bland annat glidning, kullerbyttor och dykning. Gruppen simmar i 50 m bassängens grunda ända som är cirka 130 cm djup.

FISKEN

Kravet för gruppen är att barnet kan simma cirka 50 m själv. I gruppen avlägger man det andra ”vattenrally” -märket, fiskmärket. Målet är att barnet efter simskolan har lärt sig frisim och ryggsim som helheter och kan simma minst 100 m utan uppehåll. Dessutom övar vi på bland annat delfinsparkar, sculling (grepp i vattnet) och hopp från kanten. Gruppen simmar i .Kalaryhmäläiset uintipaikka on vaihtunut: Kalat uivat 50m altaan radoilla. Silveriakalat uivat Silveria altaan syvässä päässä, jossa syvyys on n. 130cm.

SÄLEN-DELFINEN

Kravet för gruppen är att barnet kan simma cirka 100 m själv. I gruppen avlägger man det tredje ”vattenrally”-märket, sälmärket. Målet är att barnet efter simskolan har lärt sig grunderna för bröst -och fjärilsim och kan simma 150-200 m utan uppehåll. Dessutom övar vi på voltsvängningar, starthopp och andra simfärdigheter. Gruppen simmar i 50 m bassängens grunda ända längs en 25-meters bana.

Kravet för gruppen är att barnet kan simma cirka 150 m själv. I gruppen avlägger man det sista ”vattenrally”-märket, delfinmärket. Målet är att barnet efter simskolan kan alla fyra simsätt (fri-, rygg-, bröst -och fjärilsim) som helheter och kan simma minst 200m utan uppehåll. Vi avlägger också det nordiska simkunnighetstestet och efter det är hela simskolan avlagd. Dessutom övar vi på kunskaper som behövs i tävlingssimning. Gruppen simmar i 50 m bassängen.

Vårsäsongen 2021:

 

Lördag:
Kirppu A klo 8.00-8.30
Konna A klo 8.30-9.00, Konna B klo 9.00-9.30, Konna C klo 9.30-10.00, Konna I klo 10.00-10.30
Myyrä A klo 8.10-8.40, Myyrä B klo 8.40-9.10, Myyrä C klo 9.10-9.40, Myyrä D 9.40-10.10
Sammakko A klo 7.55-8.35, Sammakko B klo 8.35-9.15, Sammakko C klo 9.15-9.55
Kala A klo 8.00-8.40, Kala B klo 8.40-9.20, Kala C klo 9.20-10.00
Norppa-Delfiini A klo 8.05-8.45 OCH söndag i  Silveria bassängen klo 17.20-18.00
Norppa-Delfiini B klo 8.45-9.25 OCH måndag i  Silveria bassängen klo 18.35-19.15
Norppa-Delfiini C klo 9.25-10.05
Tekniikkaralli A (2010-2013 syntyneille) klo 8.10-9.10 OCH söndag i  Silveria bassängen  klo 18.00-19.00
Tekniikkaralli B (2010-2013 syntyneille) klo 9.10-10.10 OCH onsdag i  Silveria bassängen klo 18.25-19.25
/
Lördag i  Silveria bassängen
S Sammakko D klo 12.40-13.20
S Norppa-Delfiini D klo 13.20-14.00
S Tekniikka C (2010-2013 född) klo 14.00-15.00
S Myyrä E klo 15.00-15.30
/
Söndagmorgon:
Konna D klo 8.00-8.30, Konna klo 8.30-9.00, Konna E klo 9.00-9.30
Sammakko E klo 8.00-8.40, Sammakko F klo 8.40-9.20, Sammakko G klo 9.20-10.00
Kala D klo 8.05-8.45, Kala E 8.45-9.25, Kala F 9.25-10.05
Norppa-Delfiini E klo 8.10-8.50, Norppa-Delfiini F klo 8.50-9.30, Norppa-Delfiini G klo 9.30-10.10
Tekniikkaralli D (2010-2013 syntyneille) klo 9.15-10.15
/
Söndagkväll:
Kirppu C klo 18.30-19.00
Konna F klo 17.30-18.00, Konna G klo 18.00-18.30, Konna H klo 19.00-19.30
/
Söndag i  Silveria bassängen:
S Myyrä F klo 15.00-15.30
S Myyrä G klo 15.30-16.00
S Kala G klo 16.00-16.40
S Norppa-Delfiini H klo 16.40-17.20
Norppa-Delfiini A klo 17.20-18.00 OCH lördag i simhall klo 8.05-8.45
Tekniikkaralli A (2010-2013 syntyneille) klo 18.00-19.00 OCH lördag i simhall  klo 8.10-9.10
Tekniikkaralli E/harrasteryhmä (2005-2009 syntyneille) klo 19.00-20.00
/
Måndag i  Silveria bassängen:
S Sammakko H klo 17.55-18.35
Norppa-Delfiini B klo 18.35-19.15 OCH lördag i simhall  klo klo 8.45-9.25
/
Onsdag i  Silveria bassängen:
Tekniikkaralli B (2010-2013 syntyneille) klo 18.25-19.25 OCH lördag i simhall  klo 9.10-10.10