< Takaisin: SIMSKOLA

Frånvaro

Om du är tvungen att vara frånvarande från träningarna, så bör du meddela till gruppens simlärare.

Simsällskapet kan erbjuda endast en begränsad mängd platser på grund av begränsad föreningstid och därför hamnar tyvärr alltid någon utanför grupperna.

Vi strävar efter att efter tillfälle ta med mer barn som köar. På grund av detta ser vi två oanmälda frånvaron som att man upphäver sin plats, då ersätts barnet med personen som är nästa i kö.

Senare i säsongen ses tre oanmälda frånvaron på rad som upphävning av platsen i gruppen.