< Takaisin: SIMSKOLA

Till simskolegrupperna söker man två gånger om året, i augusti och i december, via vår webbsida. Noggrannare tidtabell publiceras på simskolor sidan i början av augusti.

Tidigare medlemmar i Simsällskapet behöver inte söka på nytt, om inte simhobbyn har avslutats. Till simskoledeltagarna skickas e-post under sommaren för att meddela om vilken ny grupp som bäst passar barnets nivå.

Nya simmare får meddelande om de fått plats i en grupp i slutet av augusti. Simskoleavgiften betalas via Vasa Simsällskaps webbutik, genom att betala terminsavgiften bekräftar ni att ni tar emot platsen i simskolan.

Simskolorna startar i september, se säsongsplanering.

Gruppinformation simskola.

Prislista.