Uimakoulu1.1Välkommen till simskola!

VSS simskolor är menade till 4-12 -åriga barn. Undervisningen är planerad enligt Finländska simförbundets regler, där man tar i beaktande de olika åldrarna och nivåerna. Mer om kurserna: Simskolegrupper.

Vasa simsällskaps simskola har följande grupper:

  • vattenstoj för små barn
  • lilla bassängens simskolegrupper
  • simskolegrupper  i 25m bassängens låga ända
  • vattenrally grupper

Anmälan till höstens simskolor har avslutats.

Vi meddelar vilka som sluppit med i simskolorna snarast möjligt. Man kan anmäla sig till vårens simskolor i december. Datumet meddelas på hemsidan senare.

Du läser väl gruppinformation för simskolor, så att ditt barn slipper till en grupp med passlig nivå enligt anmälningen.

Om antalet anmälda är fler än vad det finns platser i gruppen, så lottas platserna ut bland de anmälda.

Simskolesäsongen börjar i början av september 2017 och enligt säsongsplaneringen simmar grupperna 12 gånger på höst- och vårkurserna. I varje kurs är målet att få ett nivåmärke. Efter att ha fått ett nivåmärke kan barnet söka till nästa nivås kurs.

Barn som har varit med i simskolan under våren 2017 behöver inte söka om en skild plats för att fortsätta till nästa säsong, så länge barnet vill fortsätta. Alla som deltagit under våren 2017 har fått ett e-mail om grupplats för nästa höst. Om ni inte fått ett e-mail, ta kontakt uimaopetus@vus.fi.

Om ni har någonting att fråga, vänligen kontakta:

Annemari Vanhaviitakoski
uimaopetus@vus.fi

Frågor om tävlingssimnings grupper?

Taina Reini-Vierikko
taina.reini-vierikko@vus.fi