VÄLKOMMEN TILL VASA SIMSÄLLSKAP!

Till simskolan!

I februari 2021 i Vasa simhall hållna kursser börjar ansökningen 8.2  i vår nätbutik.

I februari 2021 i Laihelas simhall hållna kursser börjar ansökningen 17.2 klo 20.00 i vår nätbutik.

I mars 2021, vecka 13 kan du ansöka till Mullvardsgrupperna 

 

OBS!

Du tar väl i beaktande att föräldrar inte kan gå med i omklädningsrummen p.g.a koronasituationen.

I omklädningsrummen och duscharna finns en ledare eller en på förhand bestämd förälder som är där och hjälper till gruppen.

Fisk-, Säl-Delfin- och teknikrallygrupperna klarar sig redan självständigt i omklädningsrummen och duscharna, om det behövs kan hjälp begäras av de andra gruppernas ledare eller hjälpare.

 

På lördags- och söndagsmorgnar kan föräldrarna vistas i kafeterian.

 

 

VSS:s simskolor är menade för 4-12 -åriga barn. Undervisningen är planerad enligt Finländska simförbundets regler, där man tar i beaktande de olika åldrarna och nivåerna. Mer information hittar du i: Simskolegrupper.

 

Simskolesessongen startar 4.1.2021 med  och i sängongplanen simmar nya nivågrupper 12 gånger under höst- och vårkursserna. Målsättning är att utföra nivåmärket under de 12 simturerna. I kursprogrammet fås ett  schemalagt träningsprogram för nivåmärket.  Efter avlagt märke kan barnet söka till följande nivå.

 

Simsällskapets simskolor har följande nivågrupper

  • Loppa, lilla bassängen, djup ca 60 cm
  • Padda, lilla bassängen, djup ca 60 cm
  • Mullvard, 25 m bassäng, djup ca 90 cm
  • Groda, 50 m bassäng, djup ca 120 cm
  • Fisk, 50 m bassäng, djup ca 120 cm
  • Säl-Delfin, 50 m bassänens banor samt i 25 m bassängens djupa del, djup 4 m

 

 

 

Information om  vårens 2021 säsongavgifter hittar du underKausi-ja jäsenmaksut 2021-2022

 

Om ni har frågor, vänligen kontakta:

Päivi Lassila
uimaopetus@vus.fi

Vid frågor om tävlingssimningsgrupperna, vänligen kontakta:

Taina Reini-Vierikko
taina.reini-vierikko@vus.fi

Uppdaterats 8.2.2021