Simgrupper

 

I Vasa Simsällskap tränar grupperna A-I samt Minikilpuri- grupperna. Sammanlagt finns det 18 tävlingsgrupper, varav en är en Masters -grupp med aktiva vuxna simmare. Utöver dessa tränar också två hobbygrupper och en para-grupp regelbundet.
Vapaauinti3