< Takaisin: SEURA

Vaasan Uimaseura-Vasa Simsällskap ry/rf toimintasuunnitelma

1.8.2018-31.7.2019

Yleistä

Vaasan Uimaseura- Vasa Simsällskap ry/rf (myöhemmin VUS-VSS) on yleishyödyllinen yhdistys, jonka tehtävänä on tuottaa uimaopetus-, harrastus-, ja kilpauintipalveluita kaikille ikäluokille ja vahvistaa uinnin harrastusta omalla alueellaan. Seuran tavoitteena on luoda pohja terveysvaikutteiselle elinikäiselle harrastukselle, joka parantaa fyysistä ja henkistä toimintakykyä sekä sosiaalista hyvinvointia. Seura tiedostaa roolinsa kansalaisten hyvinvoinnin edistäjänä ja vaalii tätä asemaa sekä pyrkii kehittämään liikunnallista tarjontaa alueellaan.

Terve harrastus edesauttaa yksilöiden kasvua ihmisenä, ja kasvatuksellinen ote on ehdottoman tärkeä osa uimaseuran toimintaa.

Seuran rooli on merkittävä lasten, nuorten sekä aikuisten liikuttajana. Seuralla on positiivinen julkisuuskuva, ja kysyntä vesiliikuntapalveluista on jatkuvassa kasvussa. Lasten ja nuorten harrastustoiminnan lisäksi kysyntä esimerkiksi aikuisten tekniikkakouluihin ja erilaisiin tapahtumiin jatkaa kasvuaan.  Kysyntään vastaaminen on meille tärkeä haaste, jonka onnistumisen edellytyksenä on tiivis yhteistyö Vaasan kaupungin, vaasalaisen elinkeinoelämän ja Vaasan seudun kehittämisprojektien kanssa, samoin kuin Suomen Uimaliiton, Svenska Finlands Idrottsföreningenin, SLU:n, FSI:n ja Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastus ry:n kanssa.

Vaasan Seudun urheiluakatemia on huippu-urheilun tärkeä kulmakivi.

Ehdottomia edellytyksiä menestyksekkäälle toiminnalle on seuran maineen pitäminen arvostettuna, jatkuva uusien vapaaehtoisten toimijoiden rekrytoiminen mukaan seuran toimintaan, valmentajien, uimakouluohjaajien ja toimitsijoiden kouluttaminen sekä vakavaraisuuden varmistaminen.

Yksi uimaseuran tärkeitä tehtäviä on laadukkaiden uintikilpailutapahtumien järjestäminen. Vaasan Uimahalli tarjoaa kilpailuja varten asianmukaiset puitteet, mm. kansainväliset mitat täyttävä 50m allas mahdollistaa SM-tason, jopa kansainvälisen tason kilpailujen järjestämisen vuodenajasta riippumatta. Kisojen järjestäminen vaatii myös tehokkaan organisaation ja runsaasti vapaaehtoisia toimijoita. Kisojen onnistumisen kannalta yhteistyö Vaasan kaupungin kanssa on keskeisessä asemassa.

Hyvin järjestetyt kilpailutapahtumat vahvistavat sekä seuran että kaupungin mainetta, joten seura panostaa järjestelyihin ja kilpailutapahtumien laatuun erittäin paljon.

VUS-VSS on saanut järjestettäväkseen syyskaudella 2018 Vaasa Uinnit 22.9. ja Suomen Mestaruusuinnit 15.-18.11.2018 sekä VUS Games 15.12.2018.Syyskaudella järjestämme lisäksi 3-4 ns. Vus-Vss kuukausiuintikilpailua seuran vuoroilla viikonloppuisin.  Kevätkaudella 2019 19.1 WUS Wintergames -kilpailut sekä kaksipäiväiset Kvarken Games uinnit 6.-7.4. Lisäksi 3-4 kuukausiuintikilpailua seuravuoroilla.

Tiedotus, niin seuran sisäinen kuin ulkoinen, on tärkeässä asemassa isossa ja monipuolisessa seurassa. Sähköisen viestinnän osuus korostuu alati lisää. Seuran www-sivut toimivat tiedotuskanavana sekä jäsenille että seuran ulkopuolisille tahoille. Seuran kaksikielisyys ja vaasalainen toimintaympäristö huomioidaan suunnittelussa ja sisällöntuotannossa. Samalla on huolehdittava, että henkilökohtainen yhteydenpito on elävää. Seuran some-kanavat, Facebook ja Instagram, toimivat aktiivisesti. Jäsenistö saa kerran kuussa Uutiskirjeen ajankohtaisine asioineen.

Toiminnan monipuolisuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi olemme luoneet hyvät yhteydet alueemme eri oppilaitoksiin ja pyrimme tarjoamaan työharjoittelujaksoja opiskelijoille. Tavoitteena on, että heidän työpanoksensa näkyy erityisesti tapahtumien ja kurssitoiminnan järjestelyissä sekä taloushallinnon tehtävissä. Toiminnanjohtaja opastaa ja ohjaa opiskelijan työtehtäviä työharjoittelujakson ajan.

Johtokunnan alaisuudessa toimii valmistelevina ja toimeenpanevina tahoina kuusi toimikuntaa joiden tehtävät on eritelty seuraavasti:

 1. Järjestely- ja kilpailutoimikunta
 2. Kilpauinti- ja valmennustoimikunta
 3. Uintiopetustoimikunta
 4. Taloustoimikunta
 5. Masters-ja triathlontoimikunta
 6. Tiedotustoimikunta

Kukin toimikunta toteuttaa oman toimintasuunnitelmansa joka laaditaan toimintakaudelle. Tärkeä lenkki toiminnan yhteen nivomisessa, seuran toiminnallisessa kehittämisessä ja strategian jalkauttamisessa on seuran toiminnanjohtaja.

Ydintavoitteet:

 1. Menestyksekäs valmentamis- ja kilpailuprofiili.
 2. Taloudellisen vakavaraisuuden ja riippumattomuuden säilyttäminen.
 3. Uintiharrastuksen monimuotoisuuden säilyttäminen ja kehittäminen. Kaikille pyritään antamaan mahdollisuus harrastaa edellytystensä ja tahtonsa mukaisesti.
 4. Alkeis- ja jatkouimaopetuksen lisääminen olosuhteiden sallimissa rajoissa.
 5. Uusien aktiivitoimijoiden rekrytointi jatkuvana prosessina.
 6. Tasokkaiden kilpailutapahtumien järjestäminen ja kehittäminen.
 7. Sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen.
 8. Jäsenmäärän kasvattaminen.
 9. Organisaation ja toimintojen tehostaminen ja resurssien järkevä hyödyntäminen.
 10. Pitkän aikavälin strategian ja tavoitteiden toteuttaminen. Tavoite on olla v.2024 kaikissa ikäryhmissä Suomen ykkösseura.

Menetelmät

 1. Menestyksekäs valmentamis- ja kilpailuprofiili
 • Nuorisovalmennuspäällikön tieto-taidon tehokas hyödyntäminen koko valmennusorganisaatiossa.
 • Valmentajien koulutus ja tukeminen, säännöllisesti kokoontuva valmentajafoorumi.
 • Valmennusryhmien hyvä strukturointi ja jatkuva päivittäminen.
 • Erityistä huomiota tekniikkakoulutukseen jo nuorissa ikäryhmissä. Vus-Vss valmennusoppaan käyttöönotto syksyllä 2018.
 • Suunnitelmallisuuden ja palautteen merkityksen korostaminen.
 • Uimarin ura-strategian noudattaminen (SuiL): tasovalmennuksen kehittäminen.
 • Henkisen valmennuksen hyödyntäminen junioritasolta saakka.
 • Taloudellinen resursointi mestaruustason uimareille.
 • Uinti aktiivisena osana Vaasan seudun urheiluakatemiaa.
 • Alueellisen ykkösuimaseuran ja uintikeskuksen vahva rooli.
 • Kansainvälisten uinti- ja valmennus kontaktien lisääminen.
 • SFI-toimintaan osallistuminen, VUS-VSS rooli aidosti kaksikielisenä seurana SFI:ssä merkittävässä asemassa.
 • Uimaseura-identiteetin vahvistaminen, uusien valmentajien ja toimijoiden jatkuva rekrytointi.
 • Aktiivinen yhteydenpito alueellisiin ja valtakunnallisiin yhteistyötahoihin sekä mediaan.
 1. Taloudellisen vakavaraisuuden varmistaminen
 • Talouden perusteet toimintamaksuista.
 • Kurssitoiminta tarjonnan lisääminen, mm. aikuisten kurssit, TyKy päivät jne.
 • Tarkka ja hyvin organisoitu taloudenpito.
 • Avustusten aktiivinen hakeminen.
 • Markkinointi- ja yhteistyösopimuksien lisääminen.
 • Kausi(kilpailu)suunnitelmien mukainen budjetointi. Talouden reaaliaikainen seuranta.
 • Isojen kilpailujen vaikutus ja hyödyntäminen varainhankinnassa.
 • Kilpailutapahtumissa erilaisten myyntitoimenpiteiden kehittäminen.
 • Uintivaruste-ja tuotemyynnin lisääminen jäsenille.
 1. Monimuotoisuuden säilyttäminen ja lisääminen
 • Harrasteuinti Nuori Suomi- periaatteiden mukaisesti.
 • Erityisryhmien uinti (ns. parauinti)
 • Mastersuinti vahvana ja aktiivisena osana seuran toimintaa.
 • Triathlontoiminnan aseman säilyttäminen.
 • Aikuisten uintitekniikkakurssien pitäminen ja aikuisten uimakoulujen käynnistäminen.
 • Kurssi ja TYKY-pakettien jatkokehittäminen (tuotteistaminen).
 1. Uimaopetuksen tasokkuuden säilyttäminen ja jatkomahdollisuuksien varmistaminen
 • Uimaopettajien jatkuva kouluttaminen mm. vesiralliohjaaja ja vesitaituri- kurssit.
 • Uusien ohjaajien ja uimaopettajien rekrytointi, jatkuva prosessi.
 • Uimaohjaajien käsikirjan laatiminen.
 • Lajijärjestöjen (SUH,SuiL) opetuskaavioiden toteuttaminen, jatkomahdollisuuksien varmistaminen.
 1. Uusien aktiivitoimijoiden rekrytointi
 • Jatkuva prosessi.
 • Vanhempien entistä vahvempi rekrytointi osaksi seuran toimintoja ja lasten harrastusta.
 • Yhteisten seurainfotilaisuuksien järjestäminen, mm. vanhempainillat.
 • Nuorten harrastajien motivointi yhteistoiminnalla.
 • Tiedotuksen tehostaminen, aktiivinen yhteydenpito vanhempiin. Kotisivujen ja Uutiskirjeen käyttö tiedotuskanavana. Henkilökohtaisten yhteydenottojen merkitys.
 • Yhteisten tilaisuuksien järjestäminen niin nuorille kuin aikuisille kiitokseksi ja kannustukseksi toimitsijana toimimisesta.
 1. Kilpailujen järjestäminen
 • Tavoitteena kehittää ja toteuttaa kilpailujen sijaan kilpailutapahtumia joissa niin kilpailijat kuin valmentajat ja huoltojoukot viihtyvät.
 • Tavoitteena saada jokaiselle kalenterivuodelle yhdet SM-tason kilpailut.
 • Tuomareiden sekä toimitsijoiden koulutusta tarvitaan jatkuvasti. Kaikista tuomareista pidetään paikallisesti kirjaa ja motivoidaan tuomareita sekä toimitsijoita kehittämään omaa osaamistaan ja toimimaan aktiivisesti. Tuomarikoulutus (2. ja 1 kurssi) pyritään järjestämään Vaasassa kerran kaudessa.
 • Uusien toimijoiden sisäänajo kilpailukoneistoon toteutetaan käytännön harjaantumisella pienemmissä kilpailuissa ja hyvällä informaatiolla sekä tuella ennen isoja kilpailuja.
 1. Sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen
 • Eri medioiden jatkuva huomioiminen tiedotuksessa.
 • WWW-sivujen markkinointi ja tiedotuskanavana käyttö.
 • Aktiiviset some-kanavat, Facebook ja Instagram.
 • Ajankohtaisten asioiden tiedottamiseen kerran kuussa ilmestyvä Uutiskirje
 • Panostus myös ruotsinkieliseen viestintään.
 • Henkilökohtaisten yhteydenottojen merkitys korostuu.
 1. Jäsenmäärän kasvattaminen

Tiivistetään seuraa ja rohkaistaan vanhempia liittymään seuran jäseniksi, kehitetään       jäsenetuja.

Tehostetaan yhteydenpitoa kaupungin urheilutoiminnasta päättävien tahojen kanssa.

 1. Huippu-urheilun resursointi
 • Nuorisovalmennuspäällikön ajankäyttöä allakoidaan edustusryhmien valmennukseen.
 • Leirien merkitys harjoittelussa korostuu; tarvitaan virikkeitä, henkistä vaihtelua ja aikaa huippu-urheilun mantralle: harjoittelu, ravinto ja lepo.
 • Taloudellinen resursointi erityisesti pitkän tien kulkeneille korkealle tähtääville huippu-urheilijoille.
 • Nuorisovalmennuspäällikkö saa koulutusta henkiseen valmennukseen, samoin henkinen valmentaja säännöllisesti mukana toiminnassa.
 • Lisätään henkisenvalmennuksen käyttöä myös laajemmalle uimari- ja valmentajajoukolle.
 1. Toiminnan tehokkuus
 • Seuratuote- ja kilpailumyynti on toimivaa, tunnettua ja haluttua.
 • Sähköinen jäsenrekisteri ja laskutus.
 • Uusi tehokkaampi järjestelmä uimakoulumaksatukseen.
 • Verkkokaupan käyttö kausimaksuissa ja maksupäätteen käyttö seuratuotteiden myynnissä tehostaa toimintaa.
 • Kilpailutapahtumat onnistuvat hyvin niin taloudellisesta kuin laadullisesta näkökulmasta.