< Takaisin: SEURA

Yleistä

Vaasan Uimaseura- Vasa Simsällskap ry/rf (myöhemmin VUS-VSS) on yleishyödyllinen yhdistys, jonka tehtävänä on tuottaa uimaopetus-, harrastus-, ja kilpauintipalveluita kaikille ikäluokille ja vahvistaa uinnin harrastusta omalla alueellaan. Seuran tavoitteena on luoda pohja terveysvaikutteiselle elinikäiselle harrastukselle, joka parantaa fyysistä ja henkistä toimintakykyä sekä sosiaalista hyvinvointia. Seura tiedostaa roolinsa kansalaisten hyvinvoinnin edistäjänä ja vaalii tätä asemaa sekä pyrkii kehittämään liikunnallista tarjontaa alueellaan.

Terve harrastus edesauttaa yksilöiden kasvua ihmisenä, ja kasvatuksellinen ote on ehdottoman tärkeä osa uimaseuran toimintaa.

Seuran rooli on merkittävä lasten, nuorten sekä aikuisten liikuttajana. Seuralla on positiivinen julkisuuskuva, ja kysyntä vesiliikuntapalveluista on jatkuvassa kasvussa. Lasten ja nuorten harrastustoiminnan lisäksi kysyntä esimerkiksi aikuisten tekniikkakouluihin ja erilaisiin tapahtumiin jatkaa kasvuaan. Kysyntään vastaaminen on meille tärkeä haaste, jonka onnistumisen edellytyksenä on tiivis yhteistyö Vaasan kaupungin, vaasalaisen elinkeinoelämän ja Vaasan seudun kehittämisprojektien kanssa, samoin kuin Suomen Uimaliiton, Svenska Finlands Idrottsföreningenin, SLU:n, FSI:n ja Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastus ry:n kanssa.

Vaasan Seudun urheiluakatemia on huippu-urheilun tärkeä kulmakivi.

Ehdottomia edellytyksiä menestyksekkäälle toiminnalle on jatkuva uusien vapaaehtoisten toimijoiden rekrytoiminen mukaan seuran toimintaan sekä vakavaraisuuden varmistaminen.

Yksi uimaseuran tärkeitä tehtäviä on laadukkaiden uintikilpailujen järjestäminen. Vaasan Uimahalli tarjoaa kilpailuja varten asianmukaiset puitteet, mutta kisojen järjestäminen vaatii myös tehokkaan organisaation ja runsaasti vapaaehtoisia toimijoita. Kisojen onnistumisen kannalta yhteistyö Vaasan kaupungin kanssa on keskeisessä asemassa.

Hyvin järjestetyt kilpailut ja tapahtumat vahvistavat sekä seuran että kaupungin mainetta, joten seura panostaa järjestelyihin ja kilpailujen laatuun erittäin paljon.

Tiedotus, niin seuran sisäinen kuin ulkoinen, on tärkeässä asemassa isossa ja monipuolisessa seurassa. Sähköisen viestinnän osuus korostuu alati lisää. Seuran www-sivut toimivat tiedotuskanavana sekä jäsenille että seuran ulkopuolisille tahoille. Seuran kaksikielisyys ja vaasalainen toimintaympäristö huomioidaan suunnittelussa ja sisällöntuotannossa. Samalla on huolehdittava, että henkilökohtainen yhteydenpito on elävää… Toimintasuunnitelma 2017-2018