24.9.2020

Tiedote

Sanmarkinkadulla tehdään vesi ja viemäritöitä. Kadulla on tilapäinen liikennejärjestely, joka vaikuttaa uimahallille tuloa.
Tilapäisen liikennejärjestelyn kesto on arviolta viikko 43 asti
Sanmarkinkatu on muutettu yksisuuntaiseksi siten, että keskussairaalaan ja uimahallille ajo onnistuu Hietalahdenkadulta, mutta poistuminen tapahtuu Bragenkujan kautta Kauppapuistikon kiertoliittymään.

Toisessa vaiheessa, jonka arvioitu alkamisaika on viikolla 42 Sanmarkinkadun pää suljetaan kokonaan, jolloin kaikki liikenne tapahtuu Bragenkujan kautta.

 

Info

På sanmarksgatan görs vatten- och avloppsarbete. På gatan gäller tillfälliga trafikåtgärder, som inverkar på alla som kommer till simhallen.

Den tillfälliga trafikåtgärden beräknas fortgå till vecka 43.

Sanmarksgatan har ändrats till enkeltiktad, så det går att köra in från sandviksgatan, men utkörning sker genom bragegränden till handelsesplanadens rondell.

I det andra skedet, vilken beräknas börja i vecka 42, stängs änden av sanmarksgatan helt, då sker all trafik genom bragegränden.

 

Liikennejärjestely 1

Liikennejärjestely 2